PROJEKTI

Sredstva za izboljšanje bivalnih razmer na OŠ dr. Ljudevita Pivka prispevate v obliki odpadnega paprija, ki ga brezplačno odpelje v Razvojno zadrugo eTRi vključeno podjetje Jazon d.o.o.. Preko svojih projektov zbirajo sredstva za dvig trajnostne kakovosti življenja za ljudi s posebnimi potrebami. Sredstva bodo namenjena opremljanju učilnic oziroma za potrebe izboljševanja delovnih in učnih razmer na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju.

PODPIRAJO NAS

  • Gorska reševalna zveza Slovenije
  • Ministrstvo za obrambo
  • Gasilska zveza Slovenije
  • iHELP
  • Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
  • Vulcan