PROJEKTI

ZBIRANJE SREDSTEV ZA OŠ PIVKA PTUJ

V okviru Združenja slovenskih poklicnih gasilcev ter pobude zainteresiranih donatorjev smo zasnovali projekt "TUDI MI SMO DEL VAS" in tako pomagali Osnovni šoli Dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Zahteve in potrebe po ustreznih prostorih, ki izhajajo iz zakonodaje v naši šoli niso izpolnjene. Učilnice so stare, 7 učilnic je prehodnih (povezane so preko druge učilnice na hodnik), polovica učilnic nima vode. Prehodne učilnice so moteče zaradi slave zvočne izolacije, zaradi motenj ob prehodu v notranji razred. Temperatura v prostoru je pogosto neustrezna, saj se poleti ne more senčiti preveč osvetljenih oken, v hladnejših dnevih temperatura uhaja skozi dotrajana okna.

PODPIRAJO NAS

  • Gorska reševalna zveza Slovenije
  • Ministrstvo za obrambo
  • Gasilska zveza Slovenije
  • iHELP
  • Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
  • Vulcan