POSLANSTVO

Naše poslanstvo je da prostovoljnim gasilcem in njihovim družinam olajšamo življenje in omogočimo enake ugodnosti, kot so jih deležni drugi državljani v RS.

Naš namen je izboljšati kakovost vašega življenja in vaših družin. Dejavni bomo na področjih povezovanja, druženja, izobraževanja, humanitarne pomoči, pravne pomoči, uveljavljanje skupnih interesov, letovanja in zavarovanja.

Kaj bomo delali:

 • Omogočili cenovno ugodnejše 7-dnevno letovanje v zakupljenih počitniških apartmajih po Sloveniji in na Hrvaškem
 • Organizirali letno družinsko srečanje o Skrbeli za druženje ljudi in organizirali več družabnih prireditev
 • Skrbeli za medsebojno pomoč
 • Povezovali in spodbujali skupne interese o Sodelovanje z gasilskimi društvi Slovenije
 • Nudili humanitarno pomoč članom z nizkim standardom
 • Nudili humanitarna pomoč otrokom gasilcev, ki imajo zdravstvene težave
 • Povrnili stroške pogrebnine za gasilce
 • Urejali ugodna zavarovanja
 • Nudili pravno pomoč

PODPIRAJO NAS

 • Gorska reševalna zveza Slovenije
 • Ministrstvo za obrambo
 • Gasilska zveza Slovenije
 • iHELP
 • Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
 • Vulcan